Compensatieregeling OZB voor startende ondernemers aanvragen

Bent u een startende ondernemer en heeft u een aanslag ozb-gebruikersbelasting (OZBG) van de gemeente gekregen voor het gebruik van uw bedrijfsruimte? Dan komt u misschien in aanmerking voor compensatie van deze aanslag.

U komt als startende ondernemer in aanmerking voor de compensatieregeling als u:

  • minder dan 5 jaar geleden een onderneming bent gestart
  • sinds de oprichting onafgebroken staat ingeschreven in de KvK
  • een bedrijfsruimte gebruikt waarvoor u een aanslag gebruikersbelasting (OZBG) heeft gekregen
  • geen zzp’er bent die vanuit huis werkt. Deze groep startende ondernemers ontvangt namelijk geen aanslag gebruikersbelasting (OZBG) voor het gebruik van een bedrijfsruimte.
U komt maximaal 5 jaar voor compensatie in aanmerking. De compensatie geldt alleen voor 1 bedrijfsruimte per ondernemer.

Heeft u uw belastingaanslag ontvangen en wilt u in aanmerking komen voor de compensatie? Dan kunt u het formulier hieronder gebruiken om een aanvraag in te dienen.

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen bij Begin link: Belastingzaken, einde link. . Zet in uw aanvraag uw inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en de vestigingsdatum van uw bedrijf.

Reageer binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag.

Als uw volledige aanvraag is ontvangen, neemt de gemeente binnen 12 weken een besluit. U krijgt hiervan een bevestiging en uitstel van betaling tot er op uw verzoek is beslist. Dat kan een afwijzing of een toekenning van de compensatie zijn. Als de compensatie wordt toegekend, dan wordt deze verrekend met uw aanslag OZB-gebruikersbelasting. Die hoeft u dan niet meer te betalen.

U kunt als startende ondernemer jaarlijks compensatie aanvragen. Bij elke nieuwe aanvraag moet u voldoen aan de voorwaarden.

Er is jaarlijks € 450.000 voor de compensatie. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het beschikbare budget gedurende het jaar op is, sluit de regeling en wordt er geen compensatie meer voor dat jaar verstrekt.

Bekijk de officiële tekst van de Begin externe link: Compensatieregeling OZB voor startende ondernemers (RIS181559)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070