Betalingscapaciteit

De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen.

Als u niet genoeg financiële ruimte heeft, kunt u kwijtschelding aanvragen. Bij de berekening van de betalingscapaciteit moet worden uitgegaan van de gegevens en regels zoals die gelden op het moment dat u het verzoek om kwijtschelding indient. De betalingscapaciteit wordt berekend over de periode van 12 maanden vanaf deze datum.

Normbedrag

De overheid stelt het normbedrag vast. Dit moet worden gebruikt bij de beoordeling van uw recht op kwijtschelding. De hoogte van het normbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bekijk de Begin externe link: normbedragen op de website van de VNG(Externe link), einde externe link..

Kostendelersnorm

Voor kwijtschelding geldt de kostendelersnorm. Als u uw woning deelt met medebewoners van 27 jaar of ouder, kan de kostendelersnorm op u van toepassing zijn. Hoe meer kostendelende medebewoners u heeft, hoe lager het normbedrag voor levensonderhoud wordt omdat u samen met die medebewoners de woonkosten kunt delen.

Niet alle huisgenoten zijn kostendelende medebewoners. De volgende huisgenoten zijn geen kostendelende medebewoners:

  • huisgenoten jonger dan 27 jaar
  • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering
  • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen
  • kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en waarbij een commerciële huurprijs wordt betaald.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070