Belasting betalen met acceptgiro

Belastingzaken stuurt geen acceptgiro meer mee met de aanslag. U kunt wel andere soorten acceptgiro’s krijgen van Belastingzaken.

Lees meer over deze acceptgiro’s.

Vervolgacceptgiro

Als na een betaling nog een restant van de belastingaanslag open blijft staan, krijgt u van Belastingzaken een vervolgacceptgiro waarmee u het restant kunt betalen. Op deze vervolgacceptgiro staat:

  • het bedrag dat Belastingzaken van u heeft ontvangen en hoe dat is afgeboekt
  • het bedrag dat aan rente in rekening is gebracht
  • het bedrag dat nog betaald moet worden

Uitspraakacceptgiro

Heeft u bezwaar of een verzoek om kwijtschelding ingediend? Binnen 2 weken na de brief met de uitspraak op uw bezwaarschrift of verzoek om kwijtschelding ontvangt u een uitspraakacceptgiro als u nog geld moet betalen. Als u geen acceptgiro ontvangt, betekent dat niet dat u niet hoeft te betalen. U moet de belastingen dan op een andere manier betalen. Lees hoe u dit kunt doen bij Begin link: betalen van gemeentelijke belastingen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070