Vermelding van uw nationaliteit in de BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Ook uw nationaliteit staat in de BRP. Uw nationaliteit kan ook als ‘onbekend’ of ‘staatloos’ worden vermeld. U kunt dat misschien aanpassen bij de gemeente.

Lees hieronder wat de voorwaarden zijn om uw nationaliteit aan te passen in de BRP.

Nationaliteit ‘onbekend’

Staat u in de BRP vermeld met nationaliteit ‘onbekend’? Misschien heeft u wel een nationaliteit. Voor de BRP moet u uw nationaliteit bewijzen met geldige documenten.

Voorbeeld

Hassan is asielzoeker. Bij zijn asielaanvraag heeft hij verteld dat hij is geboren in Irak. En dat hij de Iraakse nationaliteit heeft. Zijn ouders zijn ook in Irak geboren. Hassan heeft geen documenten van geboorte en ook geen paspoort. Omdat Hassan zijn nationaliteit niet kan bewijzen, wordt de nationaliteit als ‘onbekend’ vermeld in de BRP.

Uw nationaliteit ‘onbekend’ aanpassen

Wilt u de vermelding nationaliteit ‘onbekend’ aanpassen? Dan heeft u documenten nodig. Er gelden namelijk voorwaarden voor de vermelding van een nationaliteit in de BRP. De nationaliteit kan blijken uit 1 van de volgende documenten:

  • een geldig paspoort
  • een geldige identiteitskaart
  • een ander geldig reisdocument
  • een verklaring van het land waarvan u de nationaliteit bezit
  • het kan ook blijken uit de nationaliteitswetten van het land van uw (mogelijke) nationaliteit. De gemeente moet dan aan documenten kunnen zien in welk land u geboren bent. Ook moeten de gemeente kunnen zien wie uw ouders zijn en welke nationaliteit zij hebben. Een eigen verklaring is niet geldig om uw nationaliteit te vermelden.

Voorbeeld

Matthew Smith heeft de Australische nationaliteit. Bij zijn inschrijving in Den Haag laat hij zijn geldige Australische paspoort zien. In de BRP wordt bij Matthew Smith de Australische nationaliteit vermeld.

Staatloosheid

Heeft u geen enkele nationaliteit? Dan bent u staatloos. Dat kan als u bij uw geboorte geen nationaliteit heeft gekregen. U bent ook staatloos als u uw nationaliteit bent verloren en geen andere nationaliteit heeft gekregen. Om te bewijzen dat u staatloos bent heeft u geldige documenten nodig. In deze documenten moet duidelijk staan dat u staatloos bent. Soms kan uit de buitenlandse wetten blijken dat iemand staatloos is.

Voorbeeld

Sahra is geboren in Nederland en haar moeder heeft de Somalische nationaliteit. De Somalische nationaliteit van de moeder van Sahra is in de BRP vermeld. De vader van Sahra is niet bekend. Volgens de nationaliteitswet van Somalië kan Sahra alleen de Somalische nationaliteit via haar vader krijgen. Daarom heeft Sahra niet de Somalische nationaliteit. Zij heeft ook geen andere nationaliteit. Daarom is Sahra staatloos. In de BRP wordt bij Sahra staatloos vermeld.

Geen geldige documenten?

Heeft u geen geldige documenten die uw nationaliteit of staatloosheid kunnen laten zien? Dan kan de gemeente op uw verzoek informatie over uw nationaliteit vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U moet dan zoveel mogelijk bewijs over uw nationaliteit of staatloosheid bij de gemeente inleveren. Welke documenten nodig zijn, kan per persoon of situatie verschillen.

Als het bewijs in orde is, vraagt de gemeente een schriftelijke verklaring van de IND. In deze verklaring zet de IND welke nationaliteit u volgens de IND heeft. De IND kan ook verklaren dat uw nationaliteit onbekend is of dat u staatloos bent. De gemeente gebruikt de verklaring van de IND om uw nationaliteit of staatloosheid in de BRP te vermelden. Als de IND verklaart dat uw nationaliteit onbekend is, dan wordt dat ook in de BRP vermeld.

De aanpassing van de vermelding van uw nationaliteit kan gevolgen hebben. Dit kan per persoon of situatie verschillen.

Meer informatie

Heeft u vragen over staatloosheid of (onbekende) nationaliteit? Of wilt u de vermelding van uw nationaliteit in de BRP aanpassen? Maak dan een afspraak via de pagina Persoonsgegevens BRP aanpassen.

Zie ook:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070