Ondergrondse restafvalcontainers rond de Energiecentrale (buurt 10), Segbroek

Rond de Energiecentrale staan ondergrondse restafvalcontainers. Bij een aantal huishoudens aan de Loosduinseweg wordt het afval nog huis-aan-huis opgehaald. Voor die huishoudens plaatst de gemeente ondergrondse restafvalcontainers aan de Loosduinseweg 615. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2020 het definitief plan vastgesteld.

In dat plan staan de plekken waar de containers komen. De gemeente maakt ook een Nota van Antwoord. Daarin staan alle reacties van bewoners en ziet u wat de gemeente daarmee heeft gedaan. U vindt het definitief plan en de Nota van Antwoord via Begin externe link: RISnummer 304994(Externe link), einde externe link., onder het kopje ‘Bijlage’.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het definitief plan? Dan kunt u tot en met 13 mei 2020 Begin externe link: een beroep(Externe link), einde externe link. indienen bij de Raad van State. De gemeente is verplicht om de uitspraak van de Raad van State te volgen.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de pagina Begin link: denhaag.test.acato.nl/afval, einde link. nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via Begin link: oracs@denhaag.nl, einde link. .

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070