Ondergrondse restafvalcontainers Geuzenkwartier (buurt 8), Scheveningen

In Geuzenkwartier komen ondergrondse restafvalcontainers. Eind 2019 is het definitieve ontwerp vastgesteld. Vanwege de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan stelt de gemeente voor de containers bij Willem de Zwijgerlaan 112 te verplaatsen naar de middenberm, tegenover Willem de Zwijgerlaan 122. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 maart 2020 het ontwerp vastgesteld.

U kunt niet meer op het ontwerp reageren. De gemeente verwerkt de reacties van de bewoners in een Nota van Antwoord.

Definitieve plan

Het college stelt de nota, samen met het definitief plan vast. Bewoners die het niet eens zijn met het definitief plan, kunnen Begin externe link: in beroep gaan(Externe link), einde externe link. bij de Raad van State. De bewoners krijgen een bericht op het moment dat het plan is vastgesteld en wanneer het plaatsen van de containers begint.

Plattegrond

Wilt u zien waar de voorgestelde plekken voor de containers zijn gepland? Bekijk de plattegrond in de bestuurlijke stukken via Begin externe link: RISnummer 304780(Externe link), einde externe link. onder het kopje ‘Bijlagen’.

Vragen

Heeft u na het lezen van de stukken en het bekijken van de website Begin link: denhaag.test.acato.nl/afval, einde link. nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via Begin link: oracs@denhaag.nl, einde link. .

Documentatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070